טבלת החיסונים בישראלכך זה החלמהו חיסון?מהו אדג'ובנטהמחלות נגדן מחסניםגרפים - תחלואה בישראלחיסוני שגרהמתי יש להיזהר במתן חיסוניםחיסונים שאינם בשגרהצוות רפואי - מידע כלליצוות רפואי - חיסונים ספציפייםשאלות נפוצותטענות נפוצותעצות לילד המטיילחיסונים לילד המטיילחובת חיסונים? פורומיםתיאור התפרצות הפוליו בשפכי ישראל 2013-14

חיסון לאבעבועות רוח

התרכיב מכיל זן חי ומוחלש של נגיף אבעבועות הרוח שעבר שינוי ע"י העברה בסדרת תרביות תאים . יעילות החיסון היא בסביבות 85% במניעת המחלה, אך במקרים בהם בכל זאת מופיעה מחלת האבעבועות לאחר החיסון התמונה הקלינית היא של מחלה קלה עם מספר קטן של נגעים וחום סיסטמי נמוך.
בישראל רשומים שני תרכיבים נגד אבעבועות רוח:
תרכיב נגד אבעבועות רוח בשם Varilrix שמיועד לבני שנה ומעלה.
תרכיב משולב נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח בשם Priorix-Tetra שניתן לשימוש החל מגיל שנה ועד 12 שנים.
החל מ- 1.9.08 החיסון לאבעבועות רוח נכלל בשגרת החיסונים של גיל הילדות.
שני תרכיבי החיסון מכילים נאומיצין.
בעקבות מחקרים שהצביעו על ירידת מועילות מנת חיסון בודדת בזמן התפרצות של מחלת האבעבועות, דעיכת החיסון עם השנים והגדלת מועילות החיסון בעקבות מתן 2 מנות יצא משרד הבריאות הישראלי, בדומה להחלטת רשויות הבריאות בארה"ב, בהמלצה על מתן 2 מנות חיסון כנגד אבעבועות רוח.
מהניסיון הקליני שנצבר עד כה נראה כי ההגנה הנרכשת בעקבות שתי מנות החיסון היא לטווח ארוך של לפחות 10 שנים וכנראה לכל החיים.
בעקבות מתן החיסון, הנגיף המוחלש מסוגל לגרום לזיהום סמוי (לטנטי) ואף להתפרץ כעבור שנים בצורה של זוסטר. אולם שכיחות הזוסטר בעקבות החיסון היא נמוכה יותר בילדים מחוסנים מאשר בילדים שעברו אבעבועות רוח.

אופן ומועדי מתן (ראה טבלת החיסונים בישראל)
שני התרכיבים ניתנים בהזרקה מתחת לעור בזרוע.
החיסון ניתן כיום בשילוב עם החיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת על ידי התרכיב המשולב בשתי מנות.
מנה ראשונה ניתנת בגיל שנה (לילידי 1.1.07 ואילך) ומנה שנייה בכיתה א'/ גיל 6-7 שנים (לילידי 1.1.2002 ואילך)
בילדים שלא הספיקו להשלים את שתי המנות הנחוצות במסגרת חיסוני השגרה מומלץ להשלים 2 מנות חיסון במסגרת קופת חולים. ניתן לתת את המנה השניה כעבור 6 שבועות מהמנה הראשונה ולא פחות מ4 שבועות לאחריה.
אין צורך במתן מנה שניה של החיסון לילדים שחוסנו פעם אחת ואח"כ חלו במחלה. עם זאת, לא נגרם נזק ממתן חיסון כנגד אבעבועות רוח לילדים מחוסנים לאבעבועות (שחלו בעבר באבעבועות רוח או שהשלימו 2 מנות חיסון כנגד אבעבועות רוח).
אם המנה הראשונה של החיסון ניתנה לפני גיל שנה, אין לספור מנה זו כתקפה ומומלץ לתת שתי מנות נוספות החל מגיל של 12 חודשים.

תופעות לוואי
במתן תרכיב Varilrix - רוב התופעות קלות. בעד 10% מהמחוסנים מופיעים אודם, רגישות ונפיחות במקום ההזרקה. פריחה הכוללת מספר מועט של נגעים, לעיתים מקולופפולריים ולא שלפוחיתיים מופיעה ב 5% מהמחוסנים בימים 5-26 ימים לאחר החיסון. נדירה יותר עליית חום. ברוב המקרים החום אינו גבוה. תגובות אחרות כגון תגובות אלרגיות, התכווצויות, אטקסיה צרבלרית הן נדירות ביותר.
מתן תרכיב המשולב עם החיסונים לחצבת, חזרת ואדמת (MMRV) מאופיין בתופעות לוואי דומות לחיסון ה- MMR מלבד שיעור מעט מוגבר יותר של פרכוסים בחום  מהמועמדים (0.01-0.1%).
.
הוראות נגד
אין הוראות נגד מיוחדות מלבד הוראות הנגד הכלליות למתן חיסונים
הנקה אינה הוראת נגד למתן החיסון

אזהרות

1. חסר חיסוני
סיפור משפחתי של חסר חיסוני מצריך ברור המצב החיסוני אצל המועמד לחיסון.
כעיקרון, אין לתת את החיסון לחולים עם חסר חיסוני. אולם, למרות שמדובר בחיסון חי, החיסון נוסה בהצלחה בקבוצות מסוימות של חולים עם חסר חיסוני כולל ילדים לויקמיים בזמן הפוגה, חולים עם חסר חיסוני הומורלי ונשאים של HIV ללא דיכוי חיסוני חמור וללא סימנים קליניים.
חיסון של חולים בלויקמיה/לימפומה בזמן הפוגה, מוצע כי יעשה רק במסגרת פרוטוקול מחקרי מסודר ובתיאום עם מומחה למחלות זיהומיות.
ניתן לחסן ילדים נשאי HIV ששיעור CD4+T lymphocyte אצלם הוא גבוה מ15% או נשאים מתבגרים ומבוגרים שמספר תאי ה- CD4 אצלם גבוה מ- 200.
חיסון מטופלים בסטרואידים - ראה חיסון במצבים מיוחדים
2. הריון
אין לתת את החיסון לנשים הרות ומומלץ להימנע מלהרות חודש אחד אחרי קבלת החיסון. תועדו מספר מקרים בהם החיסון ניתן בטעות לנשים הרות והן החליטו להשלים את ההריון. במקרים הללו לא נצפו תופעות טרטוגניות אולם כאמור מדובר במספר קטן מכדי להסיק ממנו מסקנות מכלילות.
עם זאת, אין הצדקה להמליץ על הפסקת הריון אם אישה חוסנה לאבעבועות רוח בהיותה בהריון או אם הרתה תוך חודש לאחר קבלת החיסון. כמו כן, הימצאות אישה בהריון בסביבה המיידית של המועמד לחיסון אינה מהווה הורית נגד למתן החיסון.
3. העברה לסביבה
העברה של הנגיף המוחלש ממחוסן בריא לסביבה תועדה אך היא נדירה ביותר .
ההמלצה כיום הינה לחסן בני משפחה המתגוררים עם אנשים הסובלים מדיכוי חיסוני. עם זאת, לאנשים השייכים לקבוצות הסיכון (מדוכאי חיסון, נשים הרות שלא חלו בעבר באבעבועות וילודים של אימהות שלא חלו בעבר) מומלץ להימנע ממגע הדוק עם מקבלי החיסון שפיתחו פריחה בעקבות החיסון למשך תקופת הימצאות הפריחה.
4. טיפול באספירין לאחר קבלת החיסון
על פי המלצות היצרן יש להפסיק את מתן האספירין למשך 6 שבועות ממתן החיסון בכדי למנוע סיבוך של הופעת התסמונת ע"ש Reye. יש לזכור כי עד כה לא דווח על מקרים של הופעת התסמונת בעקבות החיסון כך שעל הקלינאי לשקול היטב את היחס סיכון – תועלת במתן החיסון למטופל באספירין כנגד האפשרות להפסיק זמנית את התרופה או להימנע ממתן החיסון.
5. ילדים עם רקע של פרכוסי חום
יש להדריך את ההורים לעקוב אחר עלית חום לצורך מתן טיפול אנטיפירטי מתאים.
6. הופעת טרומבוציטופניה לאחר קבלת החיסון המשולב  Priorix-Tetra : ראה הנחיות בחיסון לחצבת חזרת אדמת.

מתן תרכיבי אבעבועות רוח עם חיסונים אחרים - ראה הוראות כלליות למתן חיסונים
מתן תרכיבי אבעבועות רוח  בסמוך למתן תוצרי דם/אימונוגלובולינים - ראה מתן חיסונים בסמוך לתוצרי דם

חיסון לאחר חשיפה:
החיסון הפעיל בתרכיב Varilrix יכול למנוע או למתן את המחלה אם הוא ניתן מוקדם לאחר חשיפה לאבעבועות רוח. אם החיסון ניתן תוך 36 שעות מהחשיפה יעילותו במניעת המחלה היא כ- 95% והיעילות יורדת כאשר הזמן מהחשיפה מתארך. ניתן לתת את החיסון בניסיון למנוע או למתן את המחלה בתוך 72 שעות ואפילו בתוך 5 ימים מהחשיפה. מתן החיסון בתקופת הדגירה של המחלה או בשלב הפרודרומלי אינו מגביר את הסיכון לתופעות לוואי מהחיסון.
אין עדיין מידע על יעילות התרכיב המשולב (Priorix- Tetra) במתן לאחר חשיפה במניעת המחלה.
חיסון סביל (VZIG=Varicella zoster immunoglobulin) יינתן בתוך 10 ימים (ורצוי עד 96 שעות) לאחר חשיפה לאבעבועות רוח למגעים שלא חלו בעבר באבעבועות רוח וגם לא חוסנו כנגד המחלה (2 מנות) ושהינם בעלי סיכון מוגבר למחלה קשה עם סיבוכים.
החיסון הסביל מומלץ למגעים הבאים:
1. אנשים עם דיכוי מולד או נרכש במערכת החיסון.
2. ילודים אשר אימותיהם חלו באבעבועות רוח 5 ימי לפני הלידה או תוך 48 שעות לאחר הלידה .
3. נשים בהריון .
4. פגים שנולדו לפני שבוע הריון 28 או במשקל פחות מ1000 גרם ועדיין מאושפזים גם אם אימהותיהם חלו באבעבועות רוח.
5. פגים שנולדו לאחר שבוע הריון 28 רק אם אמהותיהם לא חלו באבעבועות רוח בעבר.

להרחבה
קישור לתדריך החיסונים של משרד הבריאות
על המחלה והחיסון קישור ל-Pink Book מטעם אתר החיסונים של ה-CDC
\
צרו אתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,
צרו אתנו קשר ונדאג להשיב בהקדם: